Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Tổ Trưởng Sản Xuất (Thực phẩm)

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Thường xuyên cập nhật kế hoạch sản xuất để đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ, yêu cầu sản xuất.
 • Nhận bàn giao, phổ biến và phân công công việc cho công nhân trước mỗi ca làm việc.
 • Thực hiện việc giám sát công nhân, kiểm tra đồng phục, bảo hộ lao động của công nhân trong tổ sản xuất.
 • Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công nhân chấp hành đúng các biên pháp đảm bảo ATLĐ, ATTP, quy trình công thức sản phẩm đang sản xuất.
 • Giám sát việc sử dụng nguyên liệu của công nhân để hạn chế đến mức thấp nhất việc tiêu hao nguyên hiệu trong sản xuất.
 • Kịp thời phát hiện và xử lý ngay những nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, đe dọa đến sự an toàn của công nhân và các trang thiết bị.
 • Nhanh chóng báo cáo lên cấp trên những sự cố, tình huống không giải quyết được xảy ra trong tổ sản xuất, giữa các tổ sản xuất.
 • Hướng dẫn, đào tạo công nhân các kỹ năng thao tác trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả.
 • Chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương án, giải pháp cải tiến trong sản xuất, cải tiến thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, phân công của cấp trên.


Job Requirement

 • Tốt nghiệp chính quy từ Trung cấp trở lên các nghành thực phẩm.
 • Văn minh, Trung thực.
 • Giao tiếp tốt, Phân tích, quản lí, đánh giá và tổng quan.
 • Kinh nghiệm Từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương ở các công ty chế biến thực phẩm, thực phẩm đông lạnh, thuỷ sản


Similar Jobs

Quản Đốc Sản Xuất

Salary: Negotiable
Posted 35 days ago
Quản Đốc Sản Xuất

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.