Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Quản Đốc Sản Xuất

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về việc điều hành, quản lý mọi hoạt động trong sản xuất bao gồm con người và thiết bị.
 • Chịu trách nhiệm nhận và triển khai kế hoạch sản xuất, đảm bảo kế hoạch sản xuất được thực hiện hiệu quả, đạt chất lượng, sản lượng.
 • Tổ chức kiểm soát nguyên vật liệu sử dụng và hao phí trong quá trình sản xuất để đảm bảo đúng định mức theo kế hoach đã được Ban giám đốc phê duyệt.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai thực hiện đúng nội quy, quy trình, quy định của Công ty về quản lý lao động, quản lý tài sản, quản lý sản xuất…
 • Tổ chức, hướng dẫn và kiểm soát nhân viên thống kế xưởng đảm bảo số liệu báo cáo sản xuất chính xác.
 • Hướng dẫn và kiểm soát việc sử dụng nguyên vật liệu vật tư, hóa chất công cụ dụng cụ, thiết bị của Công ty.
 • Cân đối tính toán sản lương và công nhân trong từng thời điểm để sắp xếp cho hiệu quả.
 • Phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố về con người, sản phẩm và thiết bị trong sản xuất.
 • Tổ chức thực hiện và kiểm soát công tác: Vận hành, bảo trì, sửa chữa máy, thiết bị để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất và luôn trong tình trạng hoạt động tốt không gây ách tắc.
 • Chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương án, giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết giảm chi phí.
 • Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để triển khai, xử lý các công việc liên quan.
 • Xây dụng và duy trì văn hóa ứng xử, mối quan hệ tốt đẹp trong sản xuất cũng như trong Công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.


Job Requirement


 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên nghành công nghệ thực phẩm, chế biến thuỷ sản.
 • Có kiến thức về sản xuất công nghiệp, thuỷ hải sản, thực phẩm đông lạnh,...
 • Có tư duy sáng tạo, tổng hợp vấn đề.
 • Có trên 5 năm kinh nghiệm quản lý công ty sản xuất thực phẩm, chế biến thuỷ sản.


Similar Jobs

Tổ Trưởng Sản Xuất (Thực phẩm)

Salary: Negotiable
Posted 21 days ago
Tổ Trưởng Sản Xuất (Thực phẩm)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.