Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục Xuất/ Nhập hàng hóa vào kho Kiểm tra các hóa đơn
 • Đối chiếu và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống 
 • Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu 
 • Lập báo cáo xuất-nhập-tồn kho và các báo cáo liên quan khác theo yêu cầu, quy định
 • Tham gia công tác kiểm kê định kỳ
 • Tham gia tính giá vốn nhập/ xuất kho hoặc hạch toán chi phí theo từng đơn hàng
 • Công việc khác liên quan đến nghiệp vụ theo yêu cầu của cấp trên.
 •  Nhận và lưu trữ các chứng từ liên quan từ thủ kho: Kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho, định kỳ cùng thủ kho kiểm kê, đối chiếu số lượng trên sổ sách và tại kho
 •  Kiểm tra và nhập các chứng từ, số liệu hàng hóa vào sổ sách hoặc phần mềm kế toán
 •  Lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý khi có chênh lệch, sai sót, thiếu hụt,…
 •  Hạch toán việc xuất – nhập hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư; đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí
 •  Theo dõi, lập biên bản xác minh công nợ xuất-nhập định kỳ theo quy định, phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu, xử lý số liệu khi có phát sinh

Job Requirement

 • Kinh nghiệm : mới tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm từ 1-2 năm tại vị trí tương đương
 • Ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán
 • Cẩn thận, chính xác, bảo mật
 • Phân tích, tổng hợp, tư duy số liệu

Similar Jobs

Chuyên viên Kế toán Quản trị

Salary: 19,000,000 - 22,000,000 VND
Posted 5 days ago
Chuyên viên Kế toán Quản trị
New

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Salary: Competitive
Posted 29 days ago
KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.