Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kỹ sư cơ khí

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý, Phân công Giám sát và hỗ trợ quá trình thực hiện công việc của nhân viên trong phòng nhằm xử lý nhanh và hiệu quả các vấn đề liên quan.

2. Phối hợp với Ban điều hành sản xuất bám sát kế hoạch sản xuất, xuất hàng để đáp ứng, sử dụng máy móc thiết bị một cách đầy đủ, hiệu quả.

3. Đảm bảo máy móc thiết bị sản xuất luôn trong tình trạng hoạt động tốt, ổn định để giảm thiểu tối đa bị ngưng line làm gián đoạn sản xuất

4. Lập kế hoạch công việc tuần/tháng và triển khai đến tất cả các nhân viên thực hiện một cách phù hợp, hiệu quả.

5. Hướng dẫn và bàn giao máy móc thiết bị cho tổ trưởng, quản lý line vận hành tiếp, quản sử dụng một cách hiệu quả.

6. Quản lý công cụ, dụng cụ, vật tư tiêu hao vật tư thay thế và dự phòng của thiết bị máy móc một cách tích cực và hiệu quả.

7. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì định kỳ và triễn khai kế hoạch theo đúng tiến độ đã phê duyệt.

8. Chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương án, giải pháp cải tiến thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

9. Hướng dẩn, đào tạo nhân viên cấp dưới nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong công việc.

10. Nộp các báo cáo toàn bộ hoạt động của bộ phận đúng hạn theo định kỳ mà các cấp quản lý yêu cầu.

11. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, phân công từ BLĐ.

Job Requirement

 • Bằng chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, Kỹ thuật .
 • Kinh nghiệm làm việc trong vai trò Kỹ sư chế tạo máy.
 • Kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất thực phẩm là một lợi thế
 • Quen thuộc với các công cụ sản xuất và thiết kế kỹ thuật 2D hoặc 3D (ví dụ: AutoCAD, ProE hoặc các công cụ khác)

Similar Jobs

Kỹ sư cơ khí

Salary: Competitive
Posted 15 days ago
Kỹ sư cơ khí

Nhân Viên Điện Tự Động Hóa

Salary: Competitive
Posted 30 days ago
Nhân Viên Điện Tự Động Hóa

Kỹ sư điện công nghiệp

Salary: Competitive
Posted 47 days ago
Kỹ sư điện công nghiệp

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.