Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Đi giao dịch ngân hàng
 • Theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài
 •  Hạch toán sổ phụ ngân hàng
 •  Thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch thông qua ngân hàng: mở tài khoản, mở L/C, lập chứng từ thanh toán, mua ngoại tệ, …
 •  Thực hiện phiếu thu chi trên hệ thống
 •  Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ
 •  Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)...
 •  Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký
 •  Theo dõi tình hình thực hiện các khoản vay tại các ngân hàng
 • Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thanh toán; Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.
 •  Quản lý số dư tài khoản ngân hàng thông qua cập nhật sổ sách và đối chiếu với sao kê ngân hàng
 •  Thanh toán công nợ khách hàng, trả lương nhân viên và các khoản phải trả qua ngân hàng
 •  Điều chuyển tiền giữa các ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán tập trung và tiết kiệm chi phí chuyển tiền
 •  Báo cáo số tồn ngân hàng đầu ngày cho kế toán trưởng
 •  Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền
 •  Công việc khác liên quan đến nghiệp vụ theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Nam/Nữ, sức khỏe tốt;

- Kinh nghiệm : mới tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm  từ 1-2  năm tại vị trí tương đương

- Tốt nghiệp chính quy các trường Kinh tế/Kinh tế luật/Tôn Đức Thắng/ĐH Công nghiệp/ĐH Tài chính - Marketing/ĐH Kinh tế Tài chính chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán

- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán
- Cẩn thận, chính xác, bảo mật
- Phân tích, tổng hợp, tư duy số liệu

Similar Jobs

Chuyên viên Kế toán Quản trị

Salary: 19,000,000 - 22,000,000 VND
Posted 5 days ago
Chuyên viên Kế toán Quản trị
New

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Salary: 9,000,000 - 12,000,000 VND
Posted 8 days ago
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.