Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Finance Manager /Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 1. Quản lý Ngân quỹ:
 • Xây dựng kế hoạch dòng tiền đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Thu xếp vốn vay và đảm bảo kế hoạch thanh toán tại các ngân hàng và tổ chức tài chính
 • Xây dựng phương án huy động vốn trung dài hạn và triển khai tìm kiếm đối tác đầu tư trong/ngoài nước trình ban TGĐ/HĐQT
 • Kiểm soát dòng tiền đem lại hiệu quả tối ưu cho công ty
 1. Quản lý Tài chính:
 • Phân tích chi phí, doanh thu và các chỉ số tài chính kịp thời, chính xác cho Ban TGĐ
 • Đề xuất giải pháp tối ưu hóa lợi nhuận cho Ban TGĐ công ty
 • Kiểm tra bảng tính giá thành sản xuất và phê duyệt giá bán sản phẩm
 • Chịu trách nhiệm lập ngân sách hoạt động hàng năm
 • Tổ chức quản lý và giám sát việc sử dụng ngân sách được ban TGĐ phê duyệt
 • Xây dựng và quản lý chiến lược tài chính 5 năm cho nhóm công ty
 • Thẩm định các dự án đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, phương tiện vận tải và xây dựng nhà xưởng
 • Xây dựng quy trình kiểm soát và phòng ngừa rủi ro kinh doanh
 1. Quản lý Kế toán:
 • Tổ chức công tác hạch toán và lưu trữ hồ sơ kế toán theo qui định của pháp luật hiện hành và nhu cầu khai thác thông tin phục vụ quản lý của Ban TGĐ
 • Rà soát quy chế Tài chính, quy trình Kế toán và thực hiện cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung hàng năm
 • Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý/năm theo qui định của UBCK Nhà nước hoặc khi có yêu cầu từ Sở GDCK Hà Nội
 • Làm việc với Cục thuế thành phố và Kiểm toán độc lập về những vấn đề tài chính và thuế
 • Đào tạo và phát triển nhân viên
 • Những công việc khác khi được yêu cầu

Job Requirement

 • Cử nhân Đại học chuyên ngành Kế toán Tài chính
 • Chứng chỉ Kế toán trưởng
 • Chuyên nghiệp, trung thực, chính trực, nhiệt tình, sẵn sang học hỏi và phát triển
 • MS Office xuất sắc (đặc biệt Excel), phần mềm kế toán
 • Tiếng Anh trôi chảy
 • Giải quyết vấn đề, phân tích, giao tiếp, quản lý
 • Hơn 3 năm kinh nghiệm kế toán trưởng công ty sản xuất (mạnh về báo cáo và phân tích tài chính)
 • Xây dựng quy trình, hệ thống kế toán
 • Đề xuất cải tiến bộ phận Tài chính – Kế toán
 • Quản lý nhóm

Similar Jobs

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ - KIỂM SOÁT TUÂN THỦ, QUY TRÌNH

Salary: Negotiable
Posted 11 days ago
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ - KIỂM SOÁT TUÂN THỦ, QUY TRÌNH

Trưởng nhóm Kỹ thuật Điện Lạnh

Salary: Negotiable
Posted 23 days ago
Trưởng nhóm Kỹ thuật Điện Lạnh

Quản Đốc Sản Xuất

Salary: Negotiable
Posted 40 days ago
Quản Đốc Sản Xuất

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.