Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ - KIỂM SOÁT TUÂN THỦ, QUY TRÌNH

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Quản lí hệ thống Quy trình

 • Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của Công ty.
 • Liên tục cập nhật, hệ thống hóa và đánh giá tính hiệu quả và đầy đủ đối với hệ thống văn bản nội bộ và văn bản pháp luật
 • Rà soát tất cả các quy trình/quy định đã ban hành
 • Tìm hiểu các công đoạn, quy trình làm việc của các phòng ban
 • Tham gia xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát, đánh giá nội bộ, đánh giá rủi ro.
 • Xây dựng quy trình mới.
 • Phối hợp cùng các bộ phận soạn thảo các quy trình, quy định mới và cải tiến điều chỉnh các quy trình, quy định phù hợp với mục tiêu và hiệu quả vận hành Thẩm định các quy trình trước khi ban hành đảm bảo quy trình logic, thực tế ứng dụng và kiểm soát được các rủi ro khi vận hành.


Quản trị Rủi ro

 • Xây dựng các tiêu chí, công cụ đánh giá, kiểm soát, quản trị rủi ro.
 • Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý các rủi ro vi phạm đạo đức nghề nghiệp/ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và Khách hàng.
 • Nhận diện đầy đủ rủi ro tại các outlet.
 • Quản lý hồ sơ quá trình kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro.
 • Thực hiện kiểm soát đánh giá mức độ tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng, quản trị rủi ro.
 • Lập báo cáo đánh giá rủi ro, lập báo cáo không phù hợp (NC: Noncomformity) và theo dõi xử lý NC, xây dựng kế hoạch, thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ.

Kiểm soát tuân thủ

 • Thực hiện các thủ tục kiểm soát tại đơn vị được kiểm soát đã được thiết lập, bao gồm một số vấn đề chính như: kiểm kê, phỏng vấn, đối chiếu, xem xét hồ sơ chọn mẫu, kiểm tra tình hình thực tế, phân tích dữ liệu, hồ sơ…
 • Đánh giá báo cáo tính chính xác về việc tuân thủ của các phòng ban.
 • Kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty.
 • Lập biên bản kiểm tra và đề xuất các khuyến nghị trên cơ sở kết quả kiểm tra.
 • Chịu trách nhiệm giám sát, thực hiện, xử lý vi phạm quy trình & sai phạm Nội quy, quy định nội bộ.
 • Lập báo cáo kiểm soát, đưa ra các hành động khắc phục, phòng ngừa và theo dõi việc khắc phục các vấn đề sau kiểm soát.

Lập kế hoạch, đề suất thủ tục kiểm tra kiểm soát theo phạm vi công việc được phân công.

Job Requirement

Có kiến thức và hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ hoặc ISO, Kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật hoặc ngành có liên quan.

Tiếp thu, lắng nghe ý kiến từ mọi người

Thái độ vui vẻ, niềm nở với mọi người

Tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Có khả năng trình bày, giao tiếp và truyền đạt tốt

• Có khả năng giao tiếp và trao đổi bằng tiếng anh (không bắt buộc)

• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

• Có tư duy về dịch vụ. tư duy hệ thống

Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát tuân thủ, kiểm soát quy trình và kiểm soát rủi ro, xậy dựng quy trình.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.