Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên QA (Tiếng Anh tốt)

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, điều kiện, trang thiết bị sản xuất đảm bảo đúng quy trình.
 • Kiểm soát quá trình sản xuất, đảm bảo đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Quản lý, triển khai các quy trình, công thức và kiểm soát sự tuân thủ.
 • Các công việc khác do trưởng phòng phân công.

Job Requirement

 • Trình độ: Cao đẳng/ Đại học
 • Chuyên ngành: Công nghê Thực Phẩm/ Thủy hải sản
 • Tiếng Anh tốt
 • Có kinh nghiệm 1-3 năm ở vị trí tương đương
 • Ưu tiên đã từng làm trong ngành thực phẩm.

Similar Jobs

Thợ Làm Bánh Á, Âu

Salary: 15,000,000 - 20,000,000 VND
Posted 18 days ago
Thợ Làm Bánh Á, Âu

International Sales Executive

Salary: 12,000,000 - 16,000,000 VND
Posted 430 days ago
International Sales Executive

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.