Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên QA (Tiếng Anh tốt)

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, điều kiện, trang thiết bị sản xuất đảm bảo đúng quy trình.
 • Kiểm soát quá trình sản xuất, đảm bảo đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Quản lý, triển khai các quy trình, công thức và kiểm soát sự tuân thủ.
 • Các công việc khác do trưởng phòng phân công.

Job Requirement

 • Trình độ: Cao đẳng/ Đại học
 • Chuyên ngành: Công nghê Thực Phẩm/ Thủy hải sản
 • Tiếng Anh tốt
 • Có kinh nghiệm 1-3 năm ở vị trí tương đương
 • Ưu tiên đã từng làm trong ngành thực phẩm.

Similar Jobs

Quản Đốc/Quản Lý Sản Xuất

Salary: 18,000,000 - 28,000,000 VND
Posted 28 days ago
Quản Đốc/Quản Lý Sản Xuất

Nhân Viên QC

Salary: 7,500,000 - 10,500,000 VND
Posted 29 days ago
Nhân Viên QC

International Sales Executive

Salary: 12,000,000 - 16,000,000 VND
Posted 134 days ago
International Sales Executive

Nhân Viên Qa/Qc

Salary: Negotiable
Posted 542 days ago
Nhân Viên Qa/Qc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.