Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kế Toán Tổng Hợp

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Cập nhật, hướng dẫn, triển khai các văn bản pháp luật.

2. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

3. Theo dõi tăng giảm và trích khấu hao TSCĐ.

4. Kiểm tra hóa đơn đầu vào - đầu ra và lập báo cáo thuế VAT hàng tháng.

5. Kiểm tra, chạy giá thành sau khi kế toán phần hàng chốt sổ.

6. Lập/ phân tích báo cáo tài chính: chi phí, doanh thu, lợi nhuận,...

7. Lập hồ sơ quyết toán các loại thuế,...

8. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm soát chi phí.

9. Lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo yêu câu của BGĐ.

10. Công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.

2. Có 03-05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên đã làm trong ngành thực phẩm, chế biến thủy hải sản.

3. Cẩn thận, siêng năng, chịu khó, trung thực,...

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.